Vad är neurofeedback?

Vårt psykiska mående, vår koncentrationsförmåga och vårt minne är beroende av hur våra hjärnvågor arbetar. Neurofeedback är ett sätt att genom EEG-mätning och feedback via våra sinnen stimulera hjärnans självreglering för att uppnå en god balans. På liknande sätt som vi tränar våra muskler kan vi träna vår hjärna att arbeta optimalt. Då mycket av det som sker i vår hjärna är automatiska processer behöver hjärnan få feedback på sin aktivitet för att kunna förändras.

Hur fungerar behandling med neurofeedback?

Elektroder placeras på huvudet. Dessa mäter av den elektriska aktiviteten i hjärnan. Terapeuten beslutar efter en noggrann intervju vilka områden av hjärnan som ska behandlas och vilken frekvens av hjärnvågor som ska belönas. Patienten tittar på en skärm som visar film och lyssnar på ljud i hörlurar. Bilden och ljudet i hörlurarna påverkas av patientens hjärnvågor så att bilden till exempel blir stor och skarp och ljudet högre när patientens hjärnvågor arbetar optimalt. Behandlingen är helt smärtfri, men kräver ett flertal upprepningar för att hjärnan ska behålla det nya mönstret permanent.

Vem kan ha nytta av neurofeedback?

Alla hjärnor, oavsett utgångsläge kan genom neurofeedbackbehandling tränas till att fungera bättre.

Neurofeedback praktiseras framgångsrikt i bland annat USA, Schweiz, Tyskland och Norge.

Vanliga behandlingsområden för neurofeedback:

 • ADHD/ADD
 • Autism
 • Inlärningssvårigheter
 • Beteendeproblem
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnproblem
 • Minnessvårigheter
 • Missbruk och beroende

Amerikanska barnläkareförbundet rekommenderar neurofeedbackbehandling som den första behandlingsmetoden för barn med ADD/ADHD, istället för medicinsk behandling.

Karolinska institutet släpper under 2017 en studie av neurofeedback på 200 barn med diagnostiserad ADHD.

Neurofeedback kan även lindra symptom vid:

 • Migrän
 • Smärta
 • Tinnitus

Neurofeedback är även populärt som “peak performance”-träning för idrottare, musiker och andra yrken som kräver god koncentration.

eeginfo