Vad er nevrofeedback?

Vårt psykiske velbefinnende, vår konsentrasjonsevne og vårt minne er avhengig av hvordan våre hjernebølger arbeider. Nevrofeedback er en måte at gjennom EEG-måling og feedback via våre sanser stimulere hjernens selvreglering for å oppnå en god balanse. På lignende måte som vi trener våre muskler kan vi trene vår hjerne å arbeide optimalt. Da mye av det som skjer i vår hjerne er automatiske prosesser behøver hjernen å få feedback på sin aktivitet for å kunne forandres.

Hur fungerar behandling med nevrofeedback?

Vårt psykiske velbefinnende, vår konsentrasjonsevne og vårt minne er avhengig av hvordan våre hjernebølger arbeider. Nevrofeedback er en måte at gjennom EEG-måling og feedback via våre sanser stimulere hjernens selvreglering for å oppnå en god balanse. På lignende måte som vi trener våre muskler kan vi trene vår hjerne å arbeide optimalt. Da mye av det som skjer i vår hjerne er automatiske prosesser behøver hjernen å få feedback på sin aktivitet for å kunne forandres. Elektroder placeras på huvudet. Dessa mäter av den elektriska aktiviteten i hjärnan. Terapeuten beslutar efter en noggrann intervju vilka områden av hjärnan som ska behandlas och vilken frekvens av hjärnvågor som ska belönas. Patienten tittar på en skärm som visar film och lyssnar på ljud i hörlurar. Bilden och ljudet i hörlurarna påverkas av patientens hjärnvågor så att bilden till exempel blir stor och skarp och ljudet högre när patientens hjärnvågor arbetar optimalt. Behandlingen är helt smärtfri, men kräver ett flertal upprepningar för att hjärnan ska behålla det nya mönstret permanent.

Elektroder plaseres på hodet. Disse måler den elektriske aktiviteten i hjernen. Terapeuten beslutter etter en grundig intervju vilke områder av hjernen som skal behandles og vilken frekvens av hjernebølgene som skal belønnes. Pasienten titter på en skjerm som viser film og lytter på lyd i hodetelefon. Bildet og lyden i hodetelefonen påvirkes av pasientens hjernebølger så at bildet for eksempel blir stort og skarpt og lyden høyere når pasientens hjernebølger arbeider optimalt. Behandlingen er helt smertefri, men krever flere gjentagelser for at hjernen skal behålle det nye mønsteret permanent.

Vem kan ha nytte av nevrofeedback?

Alle hjerner, uansett utgangspunkt kan gjennom neurofeedbackbehandling trenes til å fungere bedre. Nevrofeedback praktiseres med fremgang i blant annet USA, Sveits, Tyskland og Norge.

Vanlige behandlingsområder for nevrofeedback:

 • ADHD/ADD
 • Autism
 • Innlæringsvanskeliheter
 • Oppførelseproblem
 • Angst
 • Depresjon
 • Søvnproblem
 • Hukommelseproblem
 • Missbruk og avhengighet

Amerikanske barnlegeforbundet anbefaler neurofeedbackbehandling som den første behandlingsmetoden for barn med ADD/ADHD, istedet for medisinsk behandling.

Karolinska institutet kommer å publisere en studie av neurofeedback på 200 barn med diagnostisert ADHD i slutten av 2016.

Neurofeedback kan også lindre symptom ved:

 • Migrene
 • Smerte
 • Tinnitus

Neurofeedback er også populært som “peak performance”-trening for idrettsutøvere, musiker og andre yrker som krever mye konsentrasjon.