Våra prispaket är:

20 sessioner  13 500:- ,  inkl  uppstartssamtal

10 sessioner    7500:-,   inkl uppstartssamtal

Uppstartssamtal 1500:- , därefter 900:- per session vid enstaka sessioner.

En session tar mellan 30-60 min. Vid uppstartssamtalet görs en ordentlig intervju om dina symtom och bedömning om hur vi tror neurofeedback kan vara till hjälp för dig. Då gör vi också en överenskommelse och avtal om vilken paketlösning som passar dig bäst.

Välkommen att kontakta oss för att boka tid!